Plika prywatności

Prosimy o zapoznanie się z zasadami naszej Polityki Ochrony Prywatności. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień tych przepisów i rozporządzeń, jak również zasad naszej Polityki Ochrony Prywatności. Korzystając z informacji zamieszczonych na tej stronie użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków zawartych w niniejszej Nocie Prawnej.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI:

Niniejsza strona jest własnością CooperVision, Inc. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności ma na celu zapewnienie informacji dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych za pośrednictwem tej strony. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Polityki Ochrony Prywatności przed korzystaniem z tej strony.

Zgoda użytkownika

Korzystając z tej strony użytkownik zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.

Korzystanie ze strony przez dzieci

Strona ta nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Dane umożliwiające identyfikację, pochodzące od osób poniżej tego wieku odwiedzających tę stronę nie będą nigdy świadomie zbierane.

Pasywne zbieranie informacji

Podczas poruszania się po tej stronie określone dane anonimowe mogą zostać zebrane w sposób pasywny (tzn. bez ich aktywnego przekazania przez użytkownika) przy zastosowaniu różnych procesów, takich jak pliki cookies, znaczniki internetowe czy pliki web beacon oraz przez zbieranie danych przekazywanych przez przeglądarkę (pliki dziennika, pliki serwera, strumień kliknięć). Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje na tę stronę określone dane anonimowe, takie jak adres URL strony, z której użytkownik korzystał bezpośrednio wcześniej, adres protokołu Internetowego (IP) oraz informacje odnośnie wersji przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze użytkownika. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki w sposób umożliwiający otrzymywanie powiadomień za każdym razem, kiedy wysyłany jest plik „cookie” lub odrzucanie wszystkich plików „cookie”, jednak bez włączonej opcji obsługi plików „cookie” pewne funkcje tej strony mogą być niedostępne.

Uzyskane w pasywny sposób dane anonimowe mogą być wykorzystane w celu zapewnienia odwiedzającym stronę lepszej obsługi, dostosowania strony do preferencji użytkownika, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów bądź administrowania stroną i jej doskonalenia.